با ما در تماس باشید:  02156232023           

کیفیت در صباح

کیفیت در این شرکت به همراه قیمت تمام شده حداقل ،  دو عنصر اصلی و راهبردی برای رضایت مشتریان محسوب میگردد.


اخذ پروانه کاربرد نشان استاندارد ملی برای تمامی محصولات تولیدی ، بهره مندی از نیروی انسانی کارآزموده و متخصص وبرنامه ریزی برای اخذ استانداردهای بین المللی ازاقدامات اساسی واحد کنترل کیفیت کارخانه  دراین راستا است .
این واحد براساس وظیفه ذاتی خود از بدو ورود مواد اولیه به کارخانه با انجام نمونه گیری وآزمون و همچنین برخی کنترل های فرایندی با دقت تمام متضمن تولید محصولات باکیفیت می باشد.


انواع کنترل هایی که منطبق با استانداردهای ملی  در شرکت پروفیل صباح ( ویا براساس قراردادمنعقده توسط آزمایشگاههای همکار)  بر روی محصولات انجام می شود بشرح ذیل می باشد :


•    آزمون متالوگرافی (تعیین ساختارفولاد )
•    آنالیزشیمیایی به روش کوانتومتری ( تعیین درصدعناصرتشکیل دهنده )
•    آزمون ویژگی های مکانیکی ( کشش و درصدازدیادطول)
•    آزمون ابعاد